IntranetSlovenskyEnglish
ProfilProdukciaMapaKontaktyPridajtePodporujemeNovinkyPredajPredaj

 

 

 

Socíálna zodpovednosť - podporujeme

Polnovakia Agrar podporuje miestne komunity. Podporujeme obce pri rekonštrukčných projektoch a pri niektorých slávnostiach. Napríklad každý rok podporujeme oslavy Veľkej noci v obciach Malinovo a Svätý Jur, a ďalej podporujeme slávnosti Jablkové hody organizované Malokarpatským múzeom v Pezinku. Obec Vištuk sme podporili v rekonštrukcii projektu nazvaného "Materská škola a Základná škola" formou sponzorstva.

Dňa 31. októbra materskú školu slávnostne otvoril minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Dušan Čaplovič a starosta obce Vištuk, Ľubomír Jelínek. Ulrik Biel Hansen a Vladimír Baláž z Polnovakia Agrar boli pozvaní ako špeciálni hostia na slávnostné otvorenie.

Môžte si pozrieť fotky zo slávnostného otvorenia a vyhlásenie starostu obce Vištuk:

História

Materská škola sa nachádza v dvoch malých navzájom neprepojených budovách. Staršia z nich má viac ako 100 rokov. Už dlhšiu dobu nevyhovujú ani po stránke hygienickej ani
z dôvodu malých priestorov.
Od septembra 2012 z dôvodu platnosti nových noriem nebolo možné prijať 12 ďalších detí.
V budove základnej školy sa začal prvý školský rok 1959/1960. Bola to škola aj pre deti zo susednej obce Báhoň až do roku 1974. Od tej doby počet žiakov z roka na rok postupne klesá.
V školskom roku 2012/2013 nastúpilo 84 nových žiakov.
V súčasnosti je budova základnej školy málo využitá . Od uvedenia do prevádzky v školskom roku 1959/1960 až do roku 2011 nebola urobené žiadna väčšia rekonštrukcia, čo znamená že budova je praktický nepoužiteľná.

Riešenie pre obec Vištuk

Bez fungujúcich školských zariadení nie je možný ďalší rozvoj obce. Preto vyriešenie problému funkčnosti a ďalšieho rozvoja materiálnych a technických zariadení pre potreby školstva patrí medzi priority našej obce.
Po niekoľko mesačnom skúmaní možností vyriešiť problém materskej školy a základnej školy bolo zistené, že ekonomicky a funkčne najvýhodnejšie bude presunutie prevádzky materskej školy do budovy základnej školy.

Začiatok prác

Po výmene okien v rokoch 2011/2012 sa začali robiť prípravné práce.
Najprv bolo potrebné vytvoriť voľný priestor, ktorý bol využívaný ako sklad rôzneho materiálu.
Bolo potrebné rozdeliť priestor, ktorý bude využívaný pre potreby školy a priestor, ktorý sa po rekonštrukcii využije pre materskú školu.
Všetky tieto požiadavky bolo potrebné zapracovať do projektovej dokumentácie v súlade s hygienickými a právnymi normami.
Počas týchto prípravných prác obec hľadala spôsob ako nájsť finančné prostriedky.
Po druhej úprave obecného rozpočtu obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo finančné prostriedky na riešenie havarijných stavov v obci. Tie však neboli dostatočné pre realizáciu celého projektu.
Počítali sme aj so svojpomocnou prácou, darov rôzneho stavebného materiálu a bezplatným prenájmom stavebných strojov. V polovici augusta 2012 obec dostala prísľub finančného daru na financovanie stavebných prác na presun materskej školy do budovy základnej školy. To nám umožnilo urobiť výber a objednávky na firmy, ktoré nám zabezpečovali nevyhnutné odborné práce.

Podmienka skolaudovania nových priestorov materskej školy

Boli sme si vedomí, že otvorenie nových priestorov materskej školy si tiež vyžaduje zlepšenie
školskej jedálne, ktorú predpokladáme rekonštruovať svojpomocne ale v týchto priestoroch je stále veľa odborných prác na ktoré sme nemali finančné prostriedky.

Som nesmierne rád že firma ProOvo a.s. nám pomôže ako partner nášho rekonštrukčného projektu „materská škola a základná škola“ formou sponzorstva. Sponzorstvo firmy
ProOvo a.s. nám okrem iného umožní zrealizovať odborné práce v školskej jedálni a tak dokončiť projekt.
.
Ďakujem Vám za vašu podporu a vaše úsilie.

S  pozdravom

Starosta obce Vištuk
Ľubomír Jelínek


 
_Profil_Produkcia_Mapa_Kontakty_Pridajte_Podporujeme_Novinky_Predaj_Nakup
email
     
home