IntranetSlovenskyEnglish
ProfilProdukciaMapaKontaktyPridajtePodporujemeNovinkyPredajPredaj 

 

 

Kontakty

Polnovakia Agrar, s.r.o.
Ružinovská 42
821 01 Bratislava
Slovakia

Administratíva
Tomašovska 22
900 45 Malinovo
Slovakia

Tel.: +42 1 245 993 215
Fax: +42 1 245 993 093
Email: info@polnovakia-agrar.sk

  Produkcia   Farmy a závody   Adresa   E-mail
  Chov ošípaných   AGROVÝKRM
  Senica a.s.
  Senica 905 01   agrovykrm@proovo.sk
  Chov ošípaných   Agrovýkrm
  Rybany s.r.o.
  956 36 Rybany   agrovykrmrybany@proovo.sk
  Chov ošípaných   ProOvo a.s.    900 85 Silárd   proovo@proovo.sk
  Chov ošípaných

  Agrovýkrm Spiš,
  s.r.o.

  053 61 Spišské Vlachy   Jarná 20/1026   agrovykrmspis@proovo.sk
  Produkcia vajec   ProOvo a.s.   Trnavská 1
  900 27 Bernolákovo
  proovo@proovo.sk
  Predaj vajec  ProOvo a.s.
Ing. Szilard Both
  Trnavská 1
  900 27 Bernolákovo
szilardboth@proovo.sk
tel.č.: +421 905 017 090
  Stavebníctvo   PolAgroStav   919 08 Boleráz 413   proovo@proovo.sk
  Skladovanie   a prenájom   AGRO MALINOVO,   a.s.   900 45 Malinovo   Tomášovská 22   agromalinovo@proovo.sk
  Rastlinná výroba   Agro Boleráz, s.r.o.   919 08
  Boleráz 413
  agroboleraz@proovo.sk
  Rastlinná výroba   AGROTRIA s.r.o.   913 24
  Svinná 190
  agroboleraz@proovo.sk
  Rastlinná výroba   Agro Spišské Vlachy, s.r.o.   053 61 Spišské Vlachy   Jarná 20/1026   agroboleraz@proovo.sk
  Krmivá   AGRORAMA, s.r.o.   927 01 Šaľa
  Diakovská cesta 5181
  agrorama@proovo.sk
  Krmivá   Spišské kŕmne   zmesi,   s.r.o.   053 61 Spišské Vlachy   Okolie 9   milosolejnik@proovo.sk
  Logistika/doprava Agro Boleráz, s.r.o.
Manažér logistiky: František Mancovič
 919 08
Boleráz 413
  frantisekmancovic@proovo.sk

 
_Profil_Produkcia_Mapa_Kontakty_Pridajte_Podporujeme_Novinky_Predaj_Nakup
email
     
home