IntranetSlovenskyEnglish
ProfilProdukciaMapaKontaktyPridajtePodporujemeNovinkyPredajPredaj
     
O Polnovakia
Historia
Vizia a ciele
Manazment a predstavenstvo

Energy

 

O Polnovakia Agrar, s.r.o.

Skupina Polnovakia Agrar sa zameriava na výrobu kvalitných poľnohospodárskych produktov. Skupina bola založená
v roku 2003 a dnes sa skladá z niekoľkých fariem, ktoré sa špecializujú na chov ošípaných, produkciu vajec, obilnín
a výrobu krmív.

Zameriavame sa najmä na chov ošípaných. S produkciou
150 000 jatočných ošípaných za rok sme jedným z najväčších výrobcov na slovenskom trhu. Ročne vyprodukujeme takmer
50 miliónov vajec a v rámci rastlinnej výroby obrábame 7 500 hektárov pôdy. Väčšina dopestovaných obilnín sa spracováva na dvoch farmách, ktoré sa špecializujú na výrobu kŕmnych zmesí.
Naše produkty predávame na slovenskom trhu a vyvážame do okolitých krajín ako: Rakúsko, Maďarsko, Česká republika, Poľsko, Nemecko a Rumunsko.

Polnovakia Agrar, s.r.o. zamestnáva okolo 250 zamestnancov.

 
      _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
   

 

História

Spoločnosť Polnovakia Agrar, s.r.o. bola založená v roku 2003 skupinou siedmych dánskych investorov - najmä poľnohospodárov. Cieľom bolo zefektívnenie hospodárenia veľkých slovenských fariem.

V polovici roku 2003 bola prevzatá prvá farma, ProOvo ®. Spoločnosť bola založená v roku 1967 a zameriavala sa na produkciu vajec a bravčového mäsa. V roku 2004 bola kúpená prvá farma s rastlinnou výrobou v Bolerázi a následne bola v roku 2005 zväčšená výmera obrábanej pôdy. V roku 2005 sme kúpili
i farmu v Senici so zameraním na produkciu jatočných ošípaných. Akvizície pokračovali v roku 2007 farmami
v Malinove, Rybanoch a Spišských Vlachoch. V roku 2008 nasledovali farmy v Šali a Svinnej. Poslednou akvizíciou bola
v roku 2010 farma v Palárikove. Tým pádom sa stal zo spoločnosti Polnovakia Agrar jeden z hlavných producentov ošípaných na slovenskom trhu.

 
      _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
   

 

Vízia a ciele

Spoločnosť Polnovakia Agrar, s.r.o. chce patriť medzi popredné a inovatívne poľnohospodárske podniky na Slovensku so zameraním na výrobu vysokokvalitných produktov.

Našim cieľom je ponúknuť našim zamestnancom bezpečné, atraktívne a zaujímavé miesto na prácu a zabezpečiť vysokú úroveň spokojnosti zamestnancov a ich lojalitu. Zameriavame sa na to, aby naši zamestnanci mali neustále príležitosti rozvíjať svoje osobnostné i profesné zručnosti.

Rešpektujeme miestne prostredie v ktorom pôsobíme a zodpovedáme za to, že naša spoločnosť dodržiava miestnu legislatívu, zákony Európskej Únie i lokálne tradície. Zameriavame sa i na dodržiavanie ekologických a etických podmienok pri práci so zvieratami, výrobe potravinárskych produktov a v poľnohospodárstve všeobecne.

 
      _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

 

 

Manažment a predstavenstvo

Generálny riaditeľ
      • Ulrik Biel Hansen

Predstavenstvo
      • Ulrik Biel Hansen
      • Claus Clausen
      • Ole Sloth Nielsen
      • Erling Bech Poulsen
      • Lars Rasmussen
      • Karsten B. Madsen
      • Ole Jensen

 

 
_Profil_Produkcia_Mapa_Kontakty_Pridajte_Podporujeme_Novinky_Predaj_Nakup
email
     
home