IntranetSlovenskyEnglish
ProfilProdukciaMapaKontaktyPridajtePodporujemeNovinkyPredajPredaj
     
Chov osipanych
Silard
Senica
Rybany
Spisske Vlachy
Produkcia vajec
Rastlinna vyroba
Vyroba krmnych zmesi
Prefabrikaty
Strk a kamen Stavebnictvo
Skladovanie a prenajom 

Chov ošípaných

Polnovakia Agrar je jedným z najväčších producentov ošípaných na Slovensku. Produkcia je sústredená na štyroch miestach. Väčšinou chováme prasnice oddelené od odstavčiat, každé na inej farme. Ale máme aj farmu, kde prebieha chov od narodenia až po dorastenie do jatočnej veľkosti.

Stádo je hlavne dánskeho pôvodu na zabezpečenie kvalitného mäsa a efektivity výroby.

Ďalšie informácie o výrobe bravčového mäsa podľa jednotlivých fariem sú uvedené nižšie..

 
    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  


 


Silárd


  Produkcia bravčového mäsa
 4 500 prasníc s prasiatkami až do 7 kg

Táto farma bola prevzatá Polnovakiou Agrar v auguste 2003. Výrobné zariadenia prešli kompletnou rekonštrukciou.

Jedná sa o jednu z najväčších fariem so zameraním na výrobu bravčového mäsa na Slovensku. Na farme žijú len tie najlepšie prasnice aby sme mohli zabezpečiť vysokokvalitnú reprodukciu a chov. Prasiatka z farmy Silárd zasielame každý týždeň na naše ďalšie farmy kde dorastajú do jatočnej veľkosti.

 
 
    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  


 


Senica


  Produkcia bravčového mäsa
 100 000 jatočných ošípaných ročne


Farma v Senici je najväčšou v skupine Polnovakia Agrar, ktorá je zameraná na chov jatočných ošípaných. Farma bola prevzatá v máji 2005 a bola kompletne zrekonštruovaná. K dispozícii je cca. 40.000 m2 pre zvieratá. Prasiatka pochádzajú z našej farmy v Silárde a dvoch ďalších spolupracujúcich fariem.

 
    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  


 


Rybany


  Produkcia bravčového mäsa
 800 prasníc, plný chov

 

Táto farma bola kúpená Polnovakiou Agrar v roku 2007. V roku 2008 bola farma čiastočne zrekonštruovaná so zameraním na zvýšenie efektivity chovu a zlepšenie životných podmienok pre zvieratá. V roku 2008 bolo existujúce stádo nahradené novým z Dánska, čo zabezpečilo zvýšenie kvality mäsa.

 

 

 
      _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
 

 


Spišské vlachy


  Produkcia bravčového mäsa
 25 000 jatočných ošípaných ročne

 

Farma v Spišských Vlachoch bola prevzatá spoločnosťou Polnovakia Agrar v roku 2007. Dnes je produkcia asi 6.600 výkrmových ošípaných. V súčasnosti prebieha kompletná rekonštrukcia podniku vrátane budov, síl, systému kŕmenia, hnojovicového hospodárstva, ventilácie a pod. Po rekonštrukcii bude toto moderné hospodárstvo zamerané na dobré životné podmienky zvierat s dôrazom na efektivitu produkcie.

 

 

 

 

 

 

 
_Profil_Produkcia_Mapa_Kontakty_Pridajte_Podporujeme_Novinky_Predaj_Nakup
email
     
home