IntranetSlovenskyEnglish
ProfilProdukciaMapaKontaktyPridajtePodporujemeNovinkyPredajPredaj
     
Chov osipanych
Produkcia vajec
Rastlinna vyroba
Logistika
Vyroba krmnych zmesi
Prefabrikaty
Strk a kamen Stavebnictvo
Skladovanie a prenajom

 

Rastlinná výroba

Riadenie rastlinnej výroby na Slovensku sa nachádza v Bolerázi a zahŕňa poľnohospodársku pôdu v nasledovných lokalitách: Boleráz, Šúrovce, Vištuk, Spišské Vlachy, Malinovo a Svinná.

V januári 2004 spoločnosť Polnovakia Agrar kúpila farmu v Bolerázi. Väčšina strojového parku bola nahradená novými modelmi so zreteľom na zvýšenie efektívnosti výroby.

Podrobnejšie informácie sú uvedené nižšie.

 
    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
 

 

  Rastinná výroba
  2 500 Ha Boleráz, Šúrovce, Vištuk
  1 000 Ha Spišské Vlachy
  1 300 Ha Svinná
  1 200 Ha Malinovo

6 000 hektárov poľnohospodárskej pôdy je spravovaných z farmy Boleráz ako jeden celok. To zabezpečuje, aby bola dosiahnutá v rastlinnej výrobe maximálna efektívnosť. Rovnako to zaručuje i  optimálne využitie strojov a pracovnej sily. Pestovanie jednotlivých plodín sleduje stratégiu rotácie naprieč farmami s cieľom zlepšiť ročný výnos a celá rastlinná výroba je založená na princípe zníženej úpravy pôdy pomocou hnojív.

Farma v Bolerázi disponuje silom s kapacitou cca. 10.000 ton obilia a zariadením na čistenie a sušenie produktov rastlinnej výroby.

Väčšinu plodín sami spracovávame do kŕmnych zmesí pre vlastnú živočíšnu výrobu.

  Plodiny, ktoré máme v rotácii
  pšenica ozimná   slnečnica
  jačmeň jarný   raž
  kukurica   pšenica jarná
  repka   sója
  ozimný jačmeň   ovos
  cukrová repa   jarné triticale
  tráva  

Našou stratégiou v oblasti rastlinnej výroby je použitie organických/prírodných hnojív pochádzajúcich z vlastnej živočíšnej výroby. Polia sa nachádzajú v blízkosti fariem, čím sa minimalizujú náklady pri preprave a manipulácii s hnojom. Ten je dnes využívaný na poliach v súlade s najlepšie dostupnými technikami (BAT), ktoré uznáva Európska Únia.

 
    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  


 


Logistika - nákladné automobily, stroje a dielňa


Logistické centrum na farme Boleráz zabezpečuje efektívne využitie strojového parku v rastlinnej i živočíšnej výrobe.

Logistické centrum pokrýva na našich farmách všetky oblasti dopravy, či je to preprava poľnohospodárskych plodín, krmiva, preprava prasiatok, alebo hnoja. Logistické centrum zabezpečuje najlepšie využitie strojov, vozidiel a pracovných síl, ale zodpovedá aj za plnenie požiadaviek európskej legislatívy v oblasti prepravy a nákladných automobilov.

Servis a opravy vozového parku zabezpečuje plne vybavená dielňa, v ktorej pracujú traja mechanici na plný úväzok.

 
         
_Profil_Produkcia_Mapa_Kontakty_Pridajte_Podporujeme_Novinky_Predaj_Nakup
email
     
home